Etika Stažení (Download) pdf eBook (Přečtěte si online)

Etika Stažení (Přečtěte si online.Download) zdarma kniha PDF, ePub, Kindle

Etika


Stěžejní dílo Barucha Spinozy, v němž je prostřednictvím geometrické formy podána jeho vlastní filosofická pozice. Z ní Spinoza znovu promýšlí ústřední motivy karteziánské filosofie (substance, atribut, modus, res cogitans, res extensa,…) a fixuje jejich silový charakter. Samotná spinozovská etika záleží na vůdčím pojmu afektu. Ontologický a etický rozvrh se tak vzájemně podmiňují v jednotné kompozici Spinozova metafyzického stanoviska a představují jednu ze základních epochálních ražeb západního myšlení.Kniha v českém jazyce!


Stažení Etika zdarma kniha pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:Etika (0.00 EUR)


Připojit stovky tisíc spokojených členů, kteří strávili bezpočet hodin vyhledávání multimediálního obsahu a online a hned teď a zároveň se těší nové knihy, časopisy a slavných komiksů.

Je tady a je to zdarma. Proto je nutné se zaregistrovat:

 • Knihy, časopisy a comics neomezené, ať jste kdekoli: přímo do vašeho prohlížeče na počítači nebo tabletu.
 • Více než 10 milionů titulů pokrývá všechny možné žánry.
 • dostat to nejlepší knihy, časopisy a comics v každém žánru, včetně akce, dobrodružství, anime, manga, děti a rodinu, Classics, Komedie, reference , manuály, Drama, zahraniční, hrůza, hudba, romance, Sci-fi, fantasy, sport a mnoho dalších.
 • Nové tituly se přidávají každý den! Rádi bychom udrželi věci svěží.
 • Všechny platformy. Plně optimalizováno
 • Objevte, proč každý den chodí tisíce lidí.
  Zaregistrujte se a užijte si zábavu, neomezeně!

  Stažení Etika zdarma kniha:

  MIRROR-2

  Etika.pdf (EUR-0.00)

  Etika.epub (EUR-0.00)

  Etika.doc (EUR-0.00)

  Etika.txt (EUR-0.00)

  Etika.mobi (EUR-0.00)

  Knihy o Cenách:


  Etika.PDF – (EUR 0.00);

  Etika.MOBI – (EUR 0.00);

  Etika.EPUB – (EUR 0.00);

  Etika.DOC – (EUR 0.00);

  Etika.TXT – (EUR 0.00);

  Originální název:

  Ethica (1677)

  Žánr:
  Literatura naučná, Filozofie
  Vydáno: , Svoboda
  více informací…

  Nahrávám…

  Komentáře (6)

  Přidat komentář

  alef

  06.01.2017

  Než začnete číst, doporučuji si nejprve uvědomit z jaké doby pocházejí Spinozovy spisy, … máme tu počátek novověku, období celkové a naprosto zásadní změny fungování vědy ve společnosti – věda už nemá jen pomáhat lidem přírodu chápat, ale také ji měnit, upravovat pro potřeby člověka. Nejlépe to možná vyjadřuje Francis Bacon výrokem „vědění je moc“.

  A Spinoza je často pokládán za prvního moderního humanistu, osvícenství ho nasměřovalo k uvažování o subjektivitě posunuté od ideje Boha k ideji jednotlivé lidské bytosti, a tak i ke ztrátě absolutní víry v Boha, protože lidskou bytost Spinoza výslovně vložil do přírody.

  Jinými slovy, jeho Etika je postojem směřujícím k objektivitě, která zahrnuje nejenom pouze zdánlivě mechanickou přírodu, ale taky vědomé a myslící lidské bytosti. Pozor Spinoza nezavrhl Boha, příroda = Bůh, … On je podstatou, substancí, imanentní příčinou všeho, přírodu ale rozlišuje „stvořenou“ – tu, co známe a „tvořící“ – tu božskou. Podstatou všeho je "substance" (příroda, Bůh) … je to imanentní podstata …je v sobě i skrze sebe … není nic mimo Boha (přírody) a nelze mluvit o stvoření světa (vše je v Bohu … je skutečné) – příroda je taková, jaká je …. nemůže to být jinak, je taková nutně.

  Zajímavé je také Spinozovo pojetí „nedokonalých myšlenek“, chápání zla jako neúplnost a neúplnosti vnímání … Spinoza vyžaduje konečně živý lidský subjekt … a cesta ke štěstí se stává cestou aktivního lidského snažení, cestou chápání.

  Je víc způsobů, jak Spinoza promlouvá ke své době. Byl jedním z prvních, kdo ve svém Teologicko-politickém traktátu vyvinul myšlenku rovnosti všech lidských bytostí, kterou vyjádřil jako „rovné požehnání“ (jako filosofickou kategorii).

  Spinoza mj. také předjímal Freuda …chápal, že lidské bytosti mají iracionální stránku, kterou nazýval „vášně“ a že mnohé lidské motivy jsou podvědomé a že přivádět je k vědomí znamená přinést jim rozřešení (do značné míry jako u Freudova pojetí podvědomí).

  Spinoza rozvíjí monistickou teorii, … snaží se problém těla a duše vyřešit tím, že je převede na jednotný princip … tělesnost a myšlení jsou pro něho projevem jediného základu – věčné, nekonečné a tedy božské substance, která existuje sama ze sebe a pojímá veškeré bytí, tedy přírodu i ducha. Tělesno a duchovno představují tedy dvě stránky jedné a téže, v sobě samé nepoznatelné skutečnosti.
  Podle Spinozy jsou tedy duch a hmota dvě stránky téže podstaty (substance), která se v jednom ohledu jeví jako duchovní, v jiném ohledu jako hmotná (setkáváme se opět s hlavní Spinozovou tezí: „Bůh čili příroda“ ("Deus sive natura"). Bůh, resp. příroda, je totožný s nekonečnou, všeobsahující substancí, která má dvě vlastnosti nebo aspoň tyto dvě její vlastnosti si uvědomujeme – myšlení a rozlehlost. Podle Spinozy lze také každou lidskou bytost pozorovat z těchto dvou hledisek. Mezi myslí a tělem neprobíhá žádná interakce, jsou to pouze dva různé projevy téže podstaty.

  Zajímavé ale těžké čtení…

  Misericordia

  29.11.2016

  DRUHÁ POLOVICA PRÁCE je priam psychologickou analýzou našich predstáv a emócií. Jeho rozbor afektov je aktuálny aj dnes, keď sotva reflektujeme to, akým emóciám nechávame na seba pôsobiť…. Autor hovorí, že jeho "teorie je nám dále užitečná tím, že nás učí, jak se máme chovat k věcem, které přináší osud a které nejsou v naší moci, tj. k věcem, které nevyplývají z naší přirozenosti. Učí nás, jak máme s klidnou myslí očekávat a snášet dobrý i špatný úděl. Vždyť všechny věci vyplývají z věčného božského rozhodnutí s toutéž nutností, s jakou z esence trojúhelníka vyplývá, že součet jeho vnitřních úhlů se rovná 180°.“

  Teraz som snáď trochu lepšie porozumel prečo ten radikálny determinizmus. Domnievam sa, že Spinozova Etika môže byť istým vnútorným vyrovnaním sa autora zo svojim neľahkým životným údelom. Súčasná psychológia by to snáď mohla interpretovať ako racionalizáciu, ako jeden zo spôsobov ako môžeme žiť s vlastnou nepríjemnou skúsenosťou. (S tým súvisí aj kľúčové východisko jeho Etiky – človek sa usiluje zotrvať vo svojom bytí – prirodzený pud sebazáchovy). Práve deterministická filozofia umožňovala Spinozovi, ako sám priznáva, nebrať príliš vážne nenávistné slová na jeho osobu. Znížiť vinu druhých, pomenovať to ako výsledok nejakého afektu, život nevedený rozumom…. Dejiny nám však ukázali, že tie najväčšie zločiny boli vykonávané systematicky, premyslene a chladnokrvne. Človek použil rozum pre zorganizovanie efektívneho vyhladzovania ľudí! Rozum sám nestačí. Človek sa môže sám rozhodnúť konať zlo, bez toho, že by bol k tomu determinovaný vonkajšími či vnútornými príčinami, hoci si to autor nevedel alebo nechcel predstaviť. Kto si však vedel predstaviť čoho sme schopní?

  „Láska a nenávisť k veci, ktorú si predstavujeme ako slobodnú, musí byť väčšia než k nutnej veci. (…) Ľudia pociťujú k sebe navzájom väčšiu lásku a nenávisť než k iným veciam, pretože sa o sebe domnievajú, že sú slobodní.“(Etika,s.136-137)

  Takýto štýl myslenia je dobrou prevenciou proti nášmu posudzovaniu konania druhých. Spinozovo dielo je veľmi podnetné pre disciplíny zaoberajúce sa ľudským správaním, čím sa zaoberá (o.i.) psychológia. (Tá však dokazuje, že medzi telom a dušou nielenže prebieha interakcia, ale sú navzájom späté. Descartes a jeho pokračovatelia si mylne predstavovali telo ako akúsi vec oddelenú od duševnej činnosti jedinca. Spinoza naznačil, že je to zložitejšie, no nevymanil sa z tejto predstavy). Avšak, na druhej strane nás takéto myslenie prílišným ospravedlňovaním trochu podceňuje. Človek je predsa schopný učiť sa, stávať sa lepším a prebrať zodpovednosť za svoje jednanie.

  Spinozova Etika je filosofiou zmierenia, s tým(i), čo nemôžeme zmeniť… No nie je aj to náš slobodný akt- zmena nášho postoja? Vnútorné zmierenie zívisí odo mňa samého. No nepotrebujeme si na skutočné zmierenie podať ruku?

  Myslenie Spinozu je mi veľmi vzdialené, no učí ma, že je možné lepšie porozumieť aj človeku, s ktorým často nesúhlasím a že je dobré sa o to snažiť.

  Misericordia

  19.11.2016

  K PRVEJ ČASTI PRÁCE: Spinoza bol prísny "racionalista", matematicky orientovaný mysliteľ, ktorý nadviazal na Descarta, remeselník, ktorý prevzal mechanistický výklad prírody. Ranonovoveké výklady sveta akoby počítali s možnosťou, že novými vedeckými metódami sa nám podarí všetko doposiaľ nepochopiteľné uchopiť, zaradiť, nejako ovládnuť. Poznanie je moc. Veda je tu skôr redukciou skúsenosti so svetom na jej vysvetľovanie cez vybraný pojmový systém.

  Spinoza v Etike správne pripomína, že naše ľudské predstavy o Bohu nevyjadrujú skutočného Boha. Na druhej strane si aj autor vytvoril vlastné "dogmy" o Bohu, ktoré nazval axiómy (samozrejmé pravdy a tvrdenia, ktoré nepotrebujú dôkaz) a v diele z nich poctivo tzv. geometrickou metódou rozvíja ďalšie tézy o bohu. No nie sú jeho logické tvrdenia skôr vlastnými predstavami artikulovanými vo filozofickom jazyku? Tie nekorešpondujú s Bohom Otcom v židovsko-kresťanskej tradícii, kde je Boh stvoriteľom sveta a človeka, ktorému dáva slobodu a sám sa dáva poznať v Zjavení. Boh nemusel stvoriť svet, prírodu a človeka. Je od nich oddelený, úplne nezávislý, hoci tie na ňom závislé sú. U Spinozu to tak nie je, preto nenachádza miesto pre slobodu. Má kauzálny prístup ku skutočnosti.

  Z východísk autorovi plynie úplný determinizmus. Existencia a činnosť každej veci je determinovaná bohom. Nemôže to byť v jeho systéme príčin a účinkov inak. Vyslovene hovorí, že neverí, že vôľa je schopnosť, pretože by to znamenalo, že presahuje hranice rozumu. A to by protirečilo jeho systému. Pre Spinozu je sloboda zákonite uvedomenie si tejto nutnosti (sloboda je teda vedomie neslobody). Etika je spojená s ontológiou, myslenie s bytím, rozum s vôľou, poznanie s mocou. "Slobodný" človek je ten, ktorý sa nenechá ovládať svojimi emóciami, ale len rozumom. Jeho šťastie je v intelektuálnej láske k bohu. Tu však láska nie je potvrdzovaným rozhodnutím sa pre druhého, ale radosťou z dokonalého poznania seba i boha.

  Spinoza síce obhajoval slobodu myslenia a náboženstva, avšak jeho filozofia jednej substancie ako jedinej príčiny nepripúšťa rozmanitosť a ľudskú slobodu. Možno mu k tomu pomohli aj tí, ktorí ho vyštvali z verejného života a tak sa stal filozofom samoty. Filozofom totality, celku skutočnosti, kde sa rozplýva každá jedinečná jednotlivá vec. Ak boh musí byť podľa logiky vo všetkom a všetko (i človek) v bohu, stratíme nakoniec i Boha i človeka… Ešte, že sa Boh i ľudia, s ktorými môžeme byť vo vzťahu, vymykajú axiómam a pravidlám „správneho“ myslenia, ktoré sme si stanovili po príklade matematiky a ich konanie nie je kauzálnym pohybom objektov ako si to predstavovala stará mechanická fyzika.

  Avšak keď sa nečíta toto dielo takto "doslovne", môže povedať viac.

  edysy

  01.05.2014

  Pokud je kniha přítelem člověka, tak tato kniha je jedním z mých nejlepších přátel. Přečteno podruhé a mám z toho velkou radost. Je to kniha na první přečtení obtížná, na to druhé je velice objevná. Vždyť Spinozovi v ní nejde o nic jiného, než ukázat cestu ke štěstí. Mám Spinozu ráda.

  Sigas

  30.06.2013

  Spinozova Etika na mě působí značně rozporuplně. Používá nepřípadnou geometrickou metodu, je z ní na hony cítit rozumová hybris, a přeci je v ní něco, co ukazuje na hluboce pravdivou intuici.

  edysy

  16.04.2013

  Dílo, které je psané přesným filozofickým jazykem, každé tvrzení je s geometrickou přesností doloženo, ale pro mne to bylo velice těžké přečíst a neříkám, že jsem to zcela pochopila. Vyšlo mi z toho zhruba toto:

  1) Svoboda je determinace ze sebe sama. Absolutně svobodný je pouze Báh. Člověk je nesvobodný do té míry do jaké podléhá svým afektům. Čím více ovládáme svůj život rozumem a jeho zákony, tím více jsme svobodní. Z moci afektů se ale nelze vymanit zcela, protože se pojí k lidskému tělu.
  2) Báh jako absolutně svobodný afektům nepodléhá, proto nemůže nikoho ani milovat ani nenávidět. Naopak člověk Boha milovat může a je to jediný afekt, který je čistou radostí a zdrojem štěstí.

  Z toho vyplývá, že má člověk pěstovat moudrost a lásku k Bohu.  TAGS:

  Online Etika ebook, Kniha Etika FB2, Download Etika PDF , Download Etika MOBI, Online Etika kniha, Zdarma Stažení Etika IPhone, Online kniha Etika PDF, Zdarma Etika DJVU, Zdarma Stažení Etika TXT, Stažení Etika RTF, Online Etika FB2 , e-kniha Etika stažení TXT, Zdarma Etika stažení kniha, e-kniha Etika download MOBI, Stažení Etika IPad, Číst Etika MOBI, Číst Etika DOC, Zdarma Etika AWZ, Download e-kniha Etika iPad , Zdarma Etika DJVU, Download Etika e-kniha zdarma, Zdarma Stažení Etika DVD, Číst Etika TXT, Book Etika stažení DJVU, Etika stažení kniha zdarma, Etika stažení kniha pdf zdarma, Etika pdf kniha stažení zdarma, Stažení e-kniha Etika pdf zdarma, Etika stažení kniha epub zdarma, Etika ePub kniha stažení zdarma.

  Leave a Reply